Σχολικά

Δηλώσεις Μαθητικών Πρωταθλημάτων

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα ατομικά γίνονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εδώ: https://dx4.csd.auth.gr/?fbclid=IwAR3tUMm4Y_Tl-WybyVoSxlZHmkb1xc4jeprdnt0EYpvflrPn0EOJdl8ez9E Όλα τα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Ε.Σ.Σ.Θ-Χ εγγράφως στην ηλεκτρονική φόρμα εδώ: https://forms.gle/i2NnGmnAPXvADLQ79