Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης Δ.Σ. της 07/02/2023

Από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 07/02/2023  που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην έδρα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. με ώρα έναρξης στις 19:30.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: Επικύρωση Πρακτικών Δ.Σ. Ιανουαρίου Επικύρωση ανάθεσης στον προμηθευτή της διαγωνιστικής διαδικασίας αγοράς υλικού Αγωνιστικός & Οικονομικός Απολογισμός European Cities & Towns Chess Championship Ανάθεση Σχολικών Διοργανώσεων 2023 Αγορά πλακετών Σκακιστική βιβλιοθήκη Τριανδρίας Ανάθεση διοργάνωσης Bambini 2023 Επιστολές παραίτησης Γενικά – Διάφορα