Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης Δ.Σ. της 06/12/2022

Από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 06/12/2022  που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην έδρα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. με ώρα έναρξης στις 19:45.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: Επικύρωση Πρακτικών Δ.Σ. Νοεμβρίου Αποδοχή επιχορήγησης από Ε.Σ.Ο. ποσού 348 ευρώ.       3.  Πρόταση Αναβάθμισης της διοργάνωσης του Κυπέλλου Μνήμης  της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.      4.  Έκδοση Ψηφίσματος κατά της κακοποίησης των παιδιών (σε συνέχεια           του περιπάτου κοινωνικής ευθύνης).       5.  Αγορά (μέχρι τις 12/12/2022) από Γιωτάκη κυπέλλων (29), μεταλλίων          (153) και πλακετών απονομής (2) συνολικής αξίας περί τα 435 ευρώ.       6.  Παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Μπουντούλη Πασχάλη.   ...