ΕΣΟ

‘Εγγραφο της Ε.Σ.Ο. με οδηγίες για την Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Ε.Σ.Ο. με οδηγίες για την Ετήσια ανανέωση - ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας ενόψει του έτους 2023.Για να δείτε το σχετικό έγγραφο της Ε.Σ.Ο. πατήστε εδώ.