ΕΣΟ

Διευκρινίσεις Γ.Γ.Α. σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων...

Για να δείτε την εγκύκλιο της Γ.Γ.Α. με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022" πατήστε εδώ