Προκηρύξεις

Προκηρύξεις τριών (3) διοργανώσεων του Σ.Ο. “ΣΑΧ” Θεσσαλονίκης

Ο Σ.Ο. “ΣΑΧ” Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί τις προκηρύξεις τριών διοργανώσεων του τις οποίες μορείτε να δείτε παρακάτω. Οι διοργανώσεις αυτές είναι:

1. Το 3ο Τουρνουά της Δευτέρας του Σ.Ο. “ΣΑΧ” Θεσσαλονίκης

2. Champions League 2014 του Σ.Ο. “ΣΑΧ” Θεσσαλονίκης

3. Ανοικτό Τουρνουά BLITZ  του Σ.Ο. “ΣΑΧ” Θεσσαλονίκης