Προκηρύξεις , Σχολικά

Προκήρυξη 13ου Ανοικτού Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2014 Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  εξέδωσε την προκήρυξη του 13ου Ανοικτού Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2014 για τους μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Δείτε την προκήρυξη παρακάτω:

Προκήρυξη 13ου Ανοικτού Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Ανατολικής Θεσσαλονίκης 2014