Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων προαγωγής διαιτητών

Από την Κ.Ε.Δ. μας έγινε γνωστό ότι δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων προαγωγής διαιτητών μέχρι τις 10/03/2017.
Όσοι διαιτητές δεν πρόλαβαν την αρχική προθεσμία κσι θέλουν να υποβάλουν τώρα αίτημα προαγωγής μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά την σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ. στο ked@kedchess.gr