Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Μετάθεση της μηνιαίας τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γίνεται γνωστό ότι αλλάζει η ημέρα διεξαγωγής της μηνιαίας τακτικής συνεδρίασης του που θα πραγματοποιηθεί τελικά την Δευτέρα  08/05/2017.