Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 09/03/2020

Από το το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 09/03/2020 (με ώρα έναρξης στις 20:00) που είναι:

1. Αναβληθεντα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών 2020

2. Συζήτηση για το ενδεχόμενο αναβολής του υπόλοιπου αγωνιστικού προγράμματος  των Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων  (Π.Ο.Α., Α’ Τοπικής και Β΄Τοπικής) Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2020

3. Κλήρωση 2ου Γύρου  Κυπέλλου ( που θα διεξαχθεί στις 14/03/2020

4. Απολογισμός Διανομαρχιακων Μαθητικών Πρωταθληματων

5. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.

6. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα