Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 26/08/2019

Από το το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 26/08/2019 που είναι:

1. Αγωνιστικός Προγραμματισμός Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για το Β’ Εξάμηνο του 2019

2. Διοργάνωση τουρνουά “Λευκός Πύργος”

3. Προκήρυξη Καθορισμός Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου

4. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.

5. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα