Ενημερωτικά Δελτία , Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Ενημερωτικό Δελτίο για αποφάσεις της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 02/11/2021

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο με τις αποφάσεις της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της στις 02/11/2021.
Για να δείτε το κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου πατήστε στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8wVSCda9LtD6yN2sp?e=tpH2ld