ΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο της ΓΓΑ. -----Original Message-----From: Dieuthinsi Agonistikou Athlitismou [mailto:daa@gga.gov.gr]Sent: Tuesday, December 27, 2022 11:28 AM Cc: Dieuthinsi Agonistikou Athlitismou; MitrooSubject: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Προς: Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον νόμο 5007/2022 (ΦΕΚ Α241/23-12-2022) και ειδικότερα στο: Άρθρο 126 Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο προπονητές...
ΕΣΟ

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (15-18/12/2022) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για να δείτε την προκήρυξη της Τελικής Φάσης του 14ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε τη φόρμα κρατήσεων για τη διοργάνωση πατήστε εδώ
ΕΣΟ

‘Εγγραφο της Ε.Σ.Ο. με οδηγίες για την Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Ε.Σ.Ο. με οδηγίες για την Ετήσια ανανέωση - ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας ενόψει του έτους 2023.Για να δείτε το σχετικό έγγραφο της Ε.Σ.Ο. πατήστε εδώ.
ΕΣΟ

Διευκρινίσεις Γ.Γ.Α. σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων...

Για να δείτε την εγκύκλιο της Γ.Γ.Α. με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022" πατήστε εδώ
Uncategorized , ΕΣΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Γ.Γ.Α. -Ε.Σ.Ο. – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΟΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ...

Σας προωθούμε ενημέρωση της ΓΓΑ αναφορικά με το ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΟΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2022 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 23/10/2022. Προς: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ             ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα είναι ανοικτή μέχρι και τις 23/10/2022 για την υποβολή αιτήσεων για το μητρώο 2022. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός των επαναυποβολών κατά δύο (σύνολο 6) προκειμένου να γίνουν διορθώσεις αν απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία επαναυποβολών είναι στις 30/11/2022. Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση όσα σωματεία απέκτησαν πρόσφατα ειδική αθλητική αναγνώριση ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως...
Uncategorized , ΕΣΟ

Ερμηνευτική εγκύκλιος της Γ.Γ.Α.

Από το κείμενο της εγκυκλίου προκύπτει ότι ειδικά ως προς το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τούτο κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Αφετέρου δε, σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή ομοσπονδία έχει ήδη προβεί σε εναρμόνιση του καταστατικού της και εν συνεχεία επήλθαν νεότερες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, δεν υποχρεούται ο αθλητικός φορέας σε εκ νέου εναρμόνιση του καταστατικού του.» Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου της ΓΓΑ πατήστε εδώ