Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Φόρμα Δήλωσης Ενέργειας Διαιτητή 2014 και Έντυπο Αιτήματος Προαγωγής Διαιτητή

Η ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ καλεί όσους  διαιτητές της δύναμης της επιθυμούν να διαιτητεύσουν το έτος 2014  να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που βρίσκεται παρακάτω και να τη στείλουν με  e-mail στο saeakeam@hotmail.com μέχρι 31/01/2014.
Τονίζουμε ότι κανείς διαιτητής που δεν θα κάνει τη σχετική δήλωση ενέργειας δεν θα μπορεί να διαιτητεύσει το 2014.

Οσοι διαιτητές έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (Νόρμα και διαιτησία σε διοργανώσεις) και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προαγωγής σε ανώτερη κατηγορία θα πρέπει να συμπληρώσουν  το σχετικό έντυπο που βρίσκεται παρακάτω και να το στείλουν με  e-mail στο saeakeam@hotmail.com  επίσης μέχρι 31/01/2014.

Φόρμα Δήλωσης Ενέργειας Διαιτητή για το 2014

Εντυπο Αιτήματος Προαγωγής Διαιτητή