Uncategorized , Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα όργανα της όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στην Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση της 29/31.03.2021

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για οποιοδήποτε από τα τρία όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. (Διοικητικο Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) λήγει στις 23/03/2021.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες από μια θέσεις στα όργανα.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. στο email saeakeam@hotmail.com τα παρακάτω δύο έγγραφα:

 -το έντυπο (αίτηση) υποβολής υποψηφιότητας για τα καταστατικά όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.
 -τη βεβαίωση του άρθρου 5 του Ν. 4726/2020 από το σωματείο ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου και έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Σημείωση.
Η αίτηση του υποψηφίου συνοδεύεται υποχρεωτικά και από δήλωση του ν.1599/1986, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα εκλογής που καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει. 

Βρείτε το έντυπο (αίτηση) υποβολής υποψηφιότητας για τα καταστατικά όργανα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vDbzwdqPwY6_oRYf?e=p42wgD

Βρείτε τη βεβαίωση (του άρθρου 5 του Ν. 4726/2020) του σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του σωματείου και έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στο παρακάτω link:
https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vDfv8sDDg5PBKpT-?e=6wI1t7