ΕΣΟ

Υπενθύμιση προθεσμίας εναρμόνισης καταστατικών με τον αθλητικό νόμο

Σας προωθούμε συνημμένα σημερινή επιστολή της ΓΓΑ , όπως μας κοινοποιήθηκε από την Ε.Σ.Ο, την με την οποία υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», οι αθλητικές ομοσπονδίες μαζί με τις αθλητικές ενώσεις και τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να προβούν έως τις 30.6.2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Για να δείτε την επιστολή της Γ.Γ.Α. πατήστε εδώ