Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Τελική μορφή του προγραμματισμού της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ για το χρονικό διάστημα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018

Για να δείτε την τελική μορφή του αγωνιστικού προγραματισμού της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ για το χρονικό διάστημα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018 (με βαση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 18/10/2017 – π.χ ΠΟΑ με πούλ 11 γύρων) πατήστε εδώ.