Σχολικά

Τελική κατάταξη των σχολείων που συμμετείχαν στο 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιεί τις τελικές κατατάξεις των σχολείων που συμμετείχαν στο 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών που έγιναν στις 29/11/2014 (για τα Δημοτικά) και στις 30/11/2014 (για τα Γυμνάσια και Λύκεια).
Τις κατατάξεις μπορείτε δείτε παρακάτω:

ΔημοτικάΓυμνάσια Λύκεια