Σχολικά

Τελικές κατατάξεις και προκρινόμενοι (ανά τάξη) από τα ατομικά σχολικά Δυτικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής σε μορφή PDF

Σε διευκόλυνση κάποιων που μας ενημέρωσαν οτι αδυνατούν να ανοίξουν τα σχετικά αρχεία EXCEL,τα δίνουμε και σε μορφή PDF

Με κίτρινο χρώμα είναι οι προκρινόμενοι

Τελικές Κατατάξεις Ατομικών Σχολικών Δυτικής Θεσσαλονίκης 2022

Τελικές Κατατάξεις Ατομικών Σχολικών Χαλκιδικής 2022