ΤΕΔ

Η παρούσα σελίδα της ΤΕΔ θα ενημερωθεί σύντομα με διάφορα θέματα.

Σύνθεση ΤΕΔ, ΚΕΔ

Κανονισμοί σκακιού FIDE

Κανονισμός αγώνων της Ένωσης

Κανονισμός διαιτησίας της ΚΕΔ

Πίνακας ενεργών διαιτητών της Ένωσης

Ιστοσελίδα της ΚΕΔ