Σχολικά Πρωταθλήματα 2014

Ομαδικό Σχολικό: Βαθμολογίες

Ατομικά Σχολικά: Τελικές κατατάξεις Τελικής Φάσης Ατομικών Σχολικών Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  – Προκρίσεις στα Πανελλήνια Ατομικά Σχολικά 2014

Μετά το τέλος και της Τελικής Φάσης των Ατομικών Σχολικών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. ανακοινώνουμε τις προκρίσεις (με απαλό πράσινο σε κάθε τάξη) για την Τελική Φάση των Πανελληνίων Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων 2014

Νήπια  Α Δημ  Β Δημ  Γ Δημ  Δ Δημ  Ε Δημ  ΣΤ Δημ  Α Γυμν  Β Γυμν  Γ Γυμν  Λύκεια

Προκηρύξεις: Γενική ΠροκήρυξηΔυτικής 22-23/2/2014, Ανατολικής 09/03/2014, Χαλκιδικής 09/03/2014  Προκήρυξη Τελικής Φάσης 13ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2014

Αποτελέσματα Δυτικής Θεσσαλονίκης

Νήπια, Α Δημ, Β Δημ, Γ Δημ, Δ Δημ, Ε Δημ, ΣΤ Δημ, Α Γυμν, Β Γυμν, Γ Γυμν, Λύκεια

Μετά το το τέλος των τριών περιφερειακών Ατομικών Σχολικών προταθλημάτων της η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ  ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες των προκρινομένων (όσων τα ονόματα είναι χρωματισμένα) στην Τελική Φάση του Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής που είναι ώς εξής:

Κατατάξεις – Προκρίσεις  Δυτικής Θεσσαλονίκης 2014

Νήπια, Α Δημ, Β Δημ, Γ Δημ, Δ Δημ, Ε Δημ, ΣΤ Δημ, Α Γυμν, Β Γυμν, Γ Γυμν, Λύκεια

Σημείωση : Ο τελικός αριθμός των προκρινομένων από τη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι προσαυξημένος κατά 18 άτομα σε σχέση με τους προκρινόμενους που είχαν αρχικά ανακοινωθεί (στις 24/02/2014) μετά τη λήξη του  σχολικού πρωταθλήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης στίς 23/02/2014.  Ειδικότερα, δόθηκαν από τέσσερις (4) επιλέον προκρίσεις στις Β,’ Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού και από μία (1) επιπλέον πρόκρηση στην Α’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Κατατάξεις – Προκρίσεις  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Νήπια  Α Δημ  Β Δημ  Γ Δημ  Δ Δημ  Ε Δημ  ΣΤ Δημ  Α Γυμν  Β Γυμν   Γ Γυμν  Λύκεια

Κατατάξεις – Προκρίσεις  Χαλκιδικής

Νήπια  Α Δημ  Β Δημ  Γ Δημ  Δ Δημ  Ε&ΣΤ Δημ  Α&Β Γυμν Γ Γυμν&Λύκεια

One thought on “Σχολικά Πρωταθλήματα 2014

Comments are closed.