Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Σεμινάριο Διαιτησίας της Κ.Ε.Δ. στα Γιαννιτσά στις 29-30/12/2018

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, συνδιοργανώνει με τον Όμιλό Σκακιστών
Γιαννιτσών, σεμινάριο διαιτησίας με σκοπό την ανάδειξη νέων, την
προαγωγή καθώς και ενημέρωση των διαιτητών στους νέους κανονισμούς, σε
συνεργασία με την Ε.Σ.Ο. και την Ε.Σ.Σ.ΚΕΔΥ.Μ και σας ενημερώνει με το
σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 54,το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.