Π.Ο.Α-Τοπική κατηγορία

Υπενθύμιση: μέχρι τη λήξη των πρωταθλημάτων για τη σειρά των παικτών στις ανδρικές σκακιέρες ισχύουν αποκλειστικά τα διεθνή έλο του Ιανουαρίου (μηνός έναρξης της διοργάνωσης).
Παρακαλούμε τα φύλλα αγώνος να τα στέλνετε στο email saeakeam@hotmail.com (Μαυρομούστακος Σ.)

2024

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα 2024

ΦΟΡΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Α. 2024 Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2024                Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2024

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα 2024

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2024

2ο23

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2023

Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2023

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2023                   Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2023

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα 2023

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2023

2ο20

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Α’ Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Β’ Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2020

Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2020

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2020                    Έντυπο Σύνθεσης για Α’ Τοπική 2020
Έντυπο Σύνθεσης για Β’ Τοπική 2020

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα 2020

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2020

2ο19

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2019

Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2019

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2019

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2019          Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2019

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα 2019

Παρακαλούμε τα φύλλα αγώνος να τα στέλνετε στο email saeakeam@hotmail.com (Μαυρομούστακος Σ.)

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

2ο18

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2018

Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2018

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2018

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2018,          Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2018

Παρακαλούμε τα φύλλα αγώνος να τα στέλνετε στο email saeakeam@hotmail.com (Μαυρομούστακος Σ.)

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

2ο17

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2017

Τροποποιημένη Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2017

Γενική Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2017

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2017           Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2017

Παρακαλούμε τα φύλλα αγώνος να τα στέλνετε στο email saeakeam@hotmail.com (Μαυρομούστακος Σ.)

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

2016

Προκήρυξη Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2016

Δηλωθέντες αλλοδαποί και κοινοτικοί για Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2016

Έντυπο Σύνθεσης για Π.Ο.Α. 2016     Έντυπο Σύνθεσης για Τοπική 2016

Παρακαλούμε τα φύλλα αγώνος να τα στέλνετε στα παρακάτω mail

για τον ΠΟΑ: e34630@yahoo.gr (Χατζημανώλης Α.) και για την τοπική: saeakeam@hotmail.com (Μαυρομούστακος Σ.)

ΠΟΑ Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)

Τοπική Αποτελέσματα-Φύλλα Αγώνος-Βαθμολογία (chess-results)