Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καλεί τα σωματεία-μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της στις 04/05.02.2014. Δείτε παρακάτω το κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.