Ατομικά Νεανικά 08-16 ετών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη συνδιοργάνωσης των Προκριματικών Νεανικών 2020 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καλεί τα σωματεία ή φορείς που ενδιαφέρονται  να αναλάβουν τη συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ των Προκριματικών Νεανικών (Κατηγοριών 08-16 ετών) 2020 να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους αυτό εγγράφως με email στο saeakeam@hotmail.com το αργότερο έως το μεσημέρι της Δευτέρας 27/01/2020.

Ο χώρος που απαιτείται  πρέπει να επαρκεί για τα 170-240 άτομα που υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν. Η Ένωση θα υποστηρίξει τον συνδιοργανωτή παρέχοντας του όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται και την οποία διαθέτει , μαζί με με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.