Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.κοινοποιεί στα σωματεία-μέλη της την πρόσκληση της  Έκτακτης Γενικής Γενικής Συνέλευσης της 06/02φ/2017.
Το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να δείτε εδώ.