Προκηρύξεις

Προκηρύξεις δύο διοργανώσεων του Σ.Ο. ΣΑΧ με τις επωνυμίες “Το 4ο τουρνουά της Παρασκευής” και “Το 5ο τουρνουά της Παρασκευής”

Ο Σ.Ο. ΣΑΧ Θεσσαλονίκης εξέδωσε τις προκηρύξεις των δύο επόμενων διοργανώσεων του με τίτλους “Το 4ο τουρνουά της Παρασκευής” και “Το 5ο τουρνουά της Παρασκευής” που αρχίζουν στις 07/03/2014 και 02/05/2014 αντίστοιχα. Δείτε παρακάτω τις σχετικές προκηρύξεις.

“Το 4ο τουρνουά της Παρασκευής” – Προκήρυξη

“Το 5ο τουρνουά της Παρασκευής” – Προκήρυξη