Προκηρύξεις

Προκήρυξη 3ης (Τελευταίας) Φάσης του τουρνουά 3 (Τριών) Φάσεων του Σ.Σ. Πεύκων

Την προκήρυξη της εν λόγω διοργάνωσης διαβάστε την εδώ.