Μπλιτς-Ράπιντ , Προκηρύξεις

Προκήρυξη της Τελικής Φάσης του Ομαδικού Ακαδημιών 2015 (29/03/2015)

Την προκήρυξη της Τελικής Φάσης του Ομαδικού Ακαδημιών 2015 (29/03/2015) μπορείτε να δείτε εδώ.