Ατομικά Νεανικά 08-16 ετών , Προκηρύξεις

Προκήρυξη Περιφερειακού Προκριματικού Ομίλου Χαλκιδικής των Ατομικών Νεανικών κατηγοριών 08-16 ετών 2015

Η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. εξέδωσε την προκήρυξη του Περιφερειακού Προκριματικού Ομίλου Χαλκιδικής που εντάσσονται στα προκριματικά της για  Πανελλήνια  Ατομικά Νεανικά των κατηγοριών 08-16 ετών του 2015.
Την προκήρυξη μπορείτε να δε’ιτε παρακάτω:

Προκήρυξη Περιφ. Προκρ. Ομίλου Χαλκιδικής Ατομικών Νεανικών 08-16 ετών 2015