Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Προθεσμία αλλαγής εκπροσώπων σωματείων-μελών στην Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση Δεκεμβρίου 2016

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. υπενθυμίζει στα σωματεία-μέλη της που επιθυμουν να αλλάξουν τους εκπροσώπους τους για την Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2016 ότι η προθεσμία υποβολής εγγράφων για την αλλαγή εκπροσώπων  λήγει στις 06/12/2016. Τα έγγραφα αυτά να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. στο email saeakeam@hotmail.com .