Ενημερωτικά Δελτία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (μέσω διαδικτύου) (05/08/2021)

Μετά τη (διαδικτυακή) συνεδρίαση του της 05/08/2021 το Δ.Σ της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. εξέδωσε το Πρακτικό της συνεδρίασης του (Πρακτικό Νο 4) με όλα τα θέματα που συζητήθηκαν και όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Το κείμενο του Πρακτικού αυτού μπορείτε να δείτε πατώντας στο παρακάτω link:

https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8v3PzL911ST5Babvu?e=X4Joqw