Σχολικά

Πληρωμή οδοιπορικών στους διαιτητές των Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων 2014

Την Δευτέρα 07/04/2014 από  18:30 έως και τις 19:30 ο ταμίας της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ κύριος Δρακάκης Παναγώτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Ένωσης για να κάνει τις πληρωμές των οδοιπορικών σε όσους διαιτήτευσαν στα Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα της Ένωσης μας.
Παρακαλούνται όλοι οι διαιτητές των σχολικών να περάσουν για να πληρωθούν.