Σχολικά

Πληρωμή οδοιπορικών στους διαιτητές των Ατομικών Σχολικών Πρωταθλημάτων 2014 που δεν πληρώθηκαν στις 07/04/2014

Την Δευτέρα 05/05/2014 από 18:30 έως και τις 19:30 ο ταμίας της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ κύριος Δρακάκης Παναγώτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Ένωσης για να κάνει τις πληρωμές των οδοιπορικών σε όσους διαιτήτευσαν στα Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα 2014 της Ένωσης μας και δεν μπόρεσαν να έλθουν και να εισπράξουν στις 07/04/2014 που έγιναν οι πρώτες πληρωμές.
Παρακαλούνται όλοι οι απλήρωτοι διαιτητές των σχολικών να περάσουν για να πληρωθούν.