Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα , Προκηρύξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥΛ Π.Ο.Α. 2019 – ΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΓΥΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.  της 29/12/2019 έγινε κήρωση για τον αριθμό που θα έχει κάθε ομάδα στον πίνακα ΠΟΥΛ του Π.Ο.Α. 2019 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καθώς και για το χρώμα που έχει η 1η ομάδα της Τοπικής 2019 (Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας.
Δείτε εδώ τον Πίνακα ΠΟΥΛ με το πρόγραμμα των ομάδων του Π.Ο.Α.  2019
Δείτε εδώ την κλήρωση του 1ου γύρου της Τοπικής 2019
Μετά την συνεδρίαση του  Δ.Σ. εκδόθηκε Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη των Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2019 την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από το 1ο γύρο των διοργανώσεων οι κληρώσεις και τα αποτελέσματα όλων των  γύρων θα βρίσκονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας  μέσα στην ενότητα Π.Ο.Α.-Τοπική Κατηγορία και μόνον εκεί.