Ατομικά Νεανικά 08-16 ετών , Προκηρύξεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ08 – Κ16 2016-ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Για να δείτε την προκήρυξη του Περιφερειακού Προκριματικού Ομίλου Χαλκιδικής της Προκριματικής Φάσης της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. για τα Πανελλήνια Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα κατηγοριών Κ08-Κ16 2016 απλά πατήστε εδώ.