Σχολικά

Πίνακες σχολείων που προκρίνονται για να συμμετάσχουν στο 15ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2017

Δείτε παρακάτω τα  σχολεία που συμετείχαν στο 16ο  Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. καθώς και εκείνα που πήραν την πρόκριση για συμμετοχή στα Πανελλήνια ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (προκρίνονται όσα είναι χρωματισμένα – διευκρινίζεται ότι όσα Λύκεια συμμετείχαν στο 16ο  Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. προκρίνονται όλα και μπορούν να συμμετάσχουν στα τελικά της διοργάνωσης) :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  –  ΓΥΜΝΑΣΙΑ  –  ΛΥΚΕΙΑ

Παρακαλούνται όλα τα σχολεία που έχουν προκριθεί, αλλά κατα 5 επόμενα (επιλαχόντα  σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά και Γυμνάσια) να επικοινωνήσουν με τον κύριο Μαυρομούστακο Σάββα (2310-425873 και 6947 697115)  το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 20/03/2017 και να τον ενημερώσουν αν προτίθενται να συμμετάσχουν στα τελικά ή όχι .
Με την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. όποιο από τα προκριθέντα ή επιλαχόντα σχολεία δεν επικοινωνήσει θεωρείται ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει.
Εφόσουν υπάρχουν θέσεις αναπλήρωσης,  τα επιλαχόντα σχολεία που δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν θα ενημερωθούν γι΄αυτό από τον κύριο Σ. Μαυρομούστακο.