Σχολικά

Πίνακες προκρινομένων στην Τελική Φάση του 18ου Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 2019

Δείτε παρακάτω τους πίνακες των προκρινομένων στην τελική Φάση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. από κάθε περιοχή , ανά τάξη:

Πίνακες αποτελεσμάτων και προκρινομένων από Ανατολική Θεσσαλονίκη
ΝήπιαΑ’ ΔημοτικούΒ’ ΔημοτικούΓ’ ΔημοτικούΔ’ ΔημοτικούΕ’ Δημοτικού
ΣΤ’ ΔημοτικούΑ’ ΓυμνασίουΒ’ ΓυμνασίουΓ΄ ΓυμνασίουΛύκεια

Πίνακες αποτελεσμάτων και προκρινομένων από Δυτική Θεσσαλονίκη
ΝήπιαΑ’ ΔημοτικούΒ’ ΔημοτικούΓ’ ΔημοτικούΔ’ ΔημοτικούΕ’ Δημοτικού
ΣΤ’ ΔημοτικούΑ’ ΓυμνασίουΒ’ ΓυμνασίουΓ΄ ΓυμνασίουΛύκεια

Πίνακες αποτελεσμάτων και προκρινομένων από Χαλκιδική
ΝήπιαΑ’ ΔημοτικούΒ’ ΔημοτικούΓ’ ΔημοτικούΔ’ ΔημοτικούΕ’ Δημοτικού
ΣΤ’ ΔημοτικούΑ’ ΓυμνασίουΒ’ ΓυμνασίουΓ΄ Γυμνασίου  – Λύκεια