Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Πίνακας εκπροσώπων σωματείων-μελών Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 06 & 08.02.2017

Για να δείτε τον πίνακα των εκπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 06 & 08.02.2017 πατήστε εδώ.