Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Ορισμός Διαιτητών Εσωτερικού Τουρνουά Blitz των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας

Γ ια να δείτε τον πίνακα των ορισθέντων διαιτητών για την παραπάνω διοργάνωση πατήστε εδώ.