Σχολικά , Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Ορισμοί διαιτητών Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης 2017 (11-12/03/2017)

Η Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. όρισε και κοινοποιεί τα ονόματα των διαιτητών που θα διαιτητεύσουν στα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-Μαθητριών της Δυτικής Θεσσαλονίκης (11/03/2017) και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (12/03/2017). Για να να δείτε τα ονόματα την διαιτητών της κάθε περιοχής απλά πατήστε στο  όνομα της.