Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής της μηνιαίας τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ

Σας γνωστοποιούμε ότι  μετά από από πρόταση του Πρόέδρου του Δ.Σ. της  Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. κυρίου Αργύριου Κυθαρίδη η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. για τον μήνα Μάρτιο μετατίθεται στις 13/03/2017 ώστε να μπορούν σε αυτήν να εξετασθούν οι προκρίσεις καιαπό τα τρία Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα  στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χλκιδικής 2017