Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Λίστα Σωματείων Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. με δικαίωμα ψήφου (και εκπρόσωποι τους) στην Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση Ιουνίου 2021

Τον πίνακα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου και τα ονόματα των εκπροσώπων τους στην Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση Ιουνίου 2021 της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. μπορείτε να τον δείτε στο παρακάτω link:

https://1drv.ms/w/s!AoDwszq4zjp8vEdSQfuofR6FvCl8?e=FPRGTk