Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ

Λήγει σήμερα 15/02/2017 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων προαγωγής των διαιτητών

Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην Κ.Ε.Δ. ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ. (http//www.chessfed.gr/ked /)