ΕΣΟ

Κοινοποίηση από Ε.Σ.Ο. Δελτίου Τύπου για την Αθλητική Νομοθεσία και τις ενέργειες σωματείων που απαιτούνται

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου μας κοινοποιήθηκε από την Ε.Σ.Ο. πατήστε εδώ.