Καταστατικό

Κατεβάστε το καταστατικό της Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ από τις 05/08/2022 μετά τη δημοσίευση του από το αρμόδιο δικαστήριο

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ 2022