Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής μηνιαίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στις 02/12/2013

Στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ στις 02/12/2013 στις 19:30 τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1) “ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ”  2014 -Προκήρυξη

2) Περιφερειακά Ομαδικά Ομαδικά Πρωταθλήματα 2014- Πρόγραμμα & Προκήρυξη

3) Προκριματική Φάση 32ου Πανελλήνιου Ομαδικού Κυπέλλου 2014 – Πρόγραμμα & Προκήρυξη

4) Περιφερειακά Ατομικά Σχολικά Πρωταθλήματα Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.2014 – Πρόγραμμα & Προκήρυξη

5) Άλλα τρέχοντα θέματα