Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 11/05/2015

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 11/05/2015 που είναι:
1. Επικύρωση κατατάξεων Ομαδικών Πρωταθλημάτων (Π.Ο.Α. και Τοπικής Κατηγορίας) 2015  και Κυπέλλου Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015 – Ανάδειξη Πρωταθλητριών και Κυπελλούχου ομάδος 2015.
2.Προκρίσεις Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων (κατηγοριών 08 έως 16 ετών) 2015.
3. Προμήθεια σκακιστικών χρονομέτρων.
4. Διάφορα – Ανακοινώσεις