Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 07/11/2016

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 07/11/2016 που είναι:
1. Ορισμός ημερομηνίας Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης
2. Σχέδιο Αγωνιστικού Προγραμματισμού Α’ Εξαμήνου 2017
3. Απολογισμός CHESSNALE 2016
4. Ομαδικί πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2017 -Προκήρυξη
5. Αίτημα Σ.Κ. Κυβελείων “EN PASSANT ” για χορήγηση 18 σκακιστικών χρονομέτρων.
6. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα