Συνεδρίαση Δ.Σ/Γ.Σ

Θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. της 03/10/2016

Από το το  Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. γνωστοποιούνται τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 03/10/2016 που είναι:
1. Ορισμός ημερομηνίας Εκλογο-Απολογιστικής Συνέλευσης
2. Συνδρομές Σωματείων
3. Ανακοινώσεις – Γενικά Θέματα